logo magazínu egovernment

Výroční konference, kterou ve spolupráci s odbornými partnery pořádá magazín Egovernment.

6. - 7. 9. 2011 - zámek Mikulov

Magazín Egovernment uspořádal druhý ročník konference, která hodnotí stav elektronizace veřejné správy v ČR

V roce 2011 jsme se věnovali především otázkám základních registrů a dále cloud computingi ve veřejné správě. Dalšími tématy byly datové schránky, služby veřejné správy v bance a důvěryhodné ukládání. Nevynechali jsme ani volbu Miss Czech POINT a udílení Zlatých eGonů.

Druhý ročník konference navštívilo 430 účastníků, kteří si mohli romantiku mikulovského zámku plně vychutnat i díky nádhernému počasí, které po oba dva dny panovalo.

Jednotlivé prezentace, které v Mikulvě zazněly, získáte kliknutím na ikonu PDF za jejich názvem v programu. Fotogalerie a zvukové záznamy jednotlivých prezentací budou k dispozici příští týden.

6. 9. 2011 - úterý

9:00-10:00 REGISTRACE

10:00 ZAHÁJENÍ


10:15 OD MEMORANDA K REGISTRŮM
co se událo od loňského podpisu memoranda mezi MV ČR a Českou poštou s.p.?
Stala se Česká pošta s.p. zásadním partnerem pro český e-government?
Jak se staví registry? 

 • Úvodní slovo Ministerstva vnitra - "FIAT LUX"
  PhDr. Robert Ledvinka, ředitel, odbor veřejné správy, MVČR
 • Pošta a eGovernment
  Ing. Tomáš Ječný, vrchní ředitel divize ICT, Česká pošta, s.p.
 • Základní registry veřejné správy
  Ing.Ondřej Felix, CSc., architekt e-governmentu, MV ČR
 • Registr obyvatel
  JUDr. Zdeněk Němec, ředitel, odbor správních činností, MV ČR
 • Registr práv a povinností
  PhDr. Robert Ledvinka, ředitel, odbor veřejné správy, MV ČR
 • RUIAN
  Ing. Tomáš Holenda, odbor informatiky, oddělení tvorby a rozvoje RUIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Registr osob
  Ing. František Konečný, vrchní ředitel sekce obecné metodiky a registrů, Český statistický úřad
 • ORG
  Ing. Eva Vrbová, ředitelka, odbor základních regitrů, Úřad na ochranu osobních údajů
 • Informační systém základních registrů
  Ing. Zdeněk Dutý, AutoCont CZ
 • Správa registrů
  Ing. Robert Korselt, ředitel, správa základních registrů


12:30 -14:00 OBĚD


14:00 VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLACÍCH
Je Cloud Computing vhodný pro veřejnou správu? 

 • Využití Cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS
  Jaroslav Anthony, IT Architekt, Global Technology Services, IBM Česká republika
 • Cloud Computing - Efektivní a transparentní provoz organizace pro každého
  Jakub Fiala, Miroslav Čejka, GORDIC
 • Virtuální datové centrum
  Karel Schmidtmayer, Managing Director CA Technologies CZ
 • Vysoká oblačnost aneb jak se v cloudu neztratit
  Aleš Kučera, Novell Praha
 • Elektronické služby pro občany i úřady v oblacích - vize, nebo možná realita?
  RNDr. Vladimír Střálka, Adobe Systems
 • CA Unicenter Service Catalog – služby státní správy přes web rozhraní
  Vladimír Váňa, AutoCont CZ
 • Regionální dokumenty stoupají do oblak
  Roman Kratochvíl, ICZ a.s.

16:30 DATOVÉ SCHRÁNKY NĚCO NOVÉHO?
Nové funkcionality, formáty, a otázky. 

 • Aktuální stav ISDS
  Ing. Branislav Rovný, výkonný ředitel pro eGovernment, Česká pošta s.p.
 • Informační systém datových schránek
  Petr Zápotocký, Rostislav Šimoníček, Telefónica
 • Elektronický dokument v době datových schránek
  Pavel Nemrava, Software602 a.s.

17:30 SLUŽBY VEŘEJNÉ SPRÁVY NA BANKOVNÍ PŘEPÁŽCE?
Datová schránka v bance?
Czech POINT jako další bankovní přepážka?
Jedna karta stačí? 

 • Czech POINT jako bankovní přepážka
  Mgr. Jarmila Šmardová, vedoucí projektu Czech POINT, MV ČR
 • Přichází nova ÉRA
  Petr Jaroš, výkonný ředitel útvaru Strategie, ČSOB

18:00 NA ÚŘAD PŘES SOCIÁLNÍ SÍTĚ?
Dnes už i instituce veřejné správy založily a provozují své profily na sociálních sítích. Víme ale, jaká jsou rizika při používání sociálních sítí a jak správně nastavit pravidla jejich využívání? A jak zapojit samotné zaměstnance do aktivního používání sociálních sítí?  

 • Sociální sítě ve veřejné správě
  Petra Javůrková, konzultant pro státní správu a client manager, KPC-Group, zastoupení společnosti Gartner v České republice, na Slovensku a v Rumunsku

18:30 KONEC ODBORNÉ ČÁSTI


VEČERNÍ PROGRAM

19:00 PROHLÍDKA ZÁMKU

20:00 RAUT

21:00 VOLBA MISS CZECH POINT 2011

Společenský program spojený s vyhlášením Miss Czech POINT, a výsledků soutěže soutěže Zlatý eGon

22:00 BACK TO 80's
7. 9. 2011 - středa

10:00 KDYŽ ULOŽIT TAK DŮVĚRNĚ
Workshop přibližující zákonem nařízený přístup k dlouhodobému uchovávání dat jak z pohledu technologií, tak především s ohledem na platnou legislativu.

 • Jak uložit? Hlavně trvale!
  Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., ředitel, Archiv hlavního města Prahy
 • Jen profesionálové s odpovídající kvalifikací umožní konkurenceschopnou správu dokumentů
  Ing. Oskar Macek, odbor archivní správy, MV ČR
 • Když uložit dokument, tak důvěryhodně
  David Mašín, Ness
 • Archivujeme pro budoucnost, nikoliv pro současnost
  Miroslav Šedivý, Telefónica

12:30 KONEC PROGRAMU

12:00 terminologický slovník správy záznamů - neveřejné jednánní pracovní skupiny

12:00 Subkomise informatiků AKČR - neveřejné jednánní pracovní skupiny


ODBORNÝ PARTNERPLATINOVÝ PARTNER


GENERÁLNÍ PARTNER


ZLATÝ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNERTECHNOLOGICKÝ PARTNER

PARTNER


spoluorganizátorem je vydavatel magazínu Egovernment společnost

© Egovernment-info.com 2011
Poslední aktualizace 26.9. 2011